text.skipToContent text.skipToNavigation
677711DA-1522-4CC4-8790-9253C161919A@2x Created with sketchtool.

Afhaling

5505FA45-622B-4443-9C82-E46E754C4F1E@2x Created with sketchtool.

Airport

79DA9DCA-9A49-4F38-A223-BE9DA6A3CA17@2x "ic_arrivals" icon. Created with sketchtool. Modified.

5548DDD6-9FE9-4E0A-B6B7-ECB9F4DC581C@2x Created with sketchtool.

Levering

Je kunt je bestelling afhalen  op weg naar je gate.  Voor vluchten binnen de Schengen zone kun je best 1,5 tot 2 uur voor je vertrek op het vliegveld aankomen.
Je kunt je bestelling afhalen  bij  het Meet & Greet punt in de aankomst hal  na je landing en het ophalen van je bagage.
Je kunt je bestelling afhalen  bij  het Meet & Greet punt in de aankomst hal.

Brussels Airport Company

Algemene voorwaarden Online Shop

laatst gewijzigd op 8 november 2023

download hier

 1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn juridisch bindend en zijn van toepassing op uw toegang tot de Online Shop die wordt aangeboden door Brussels Airport Company NV en op het verder gebruik daarvan.

Door de Online Shop te gebruiken, erkent u de inhoud van deze Voorwaarden en stemt u er onvoorwaardelijk mee in, alsook met de documenten waarnaar hierin verwezen wordt, waaronder de Online Services Privacyverklaring.

 1. Bedrijfsinformatie

Deze Voorwaarden zijn opgesteld door Brussels Airport Company NV, met maatschappelijke zetel te BluePoint Brussel, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel en met exploitatiezetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1M, Compass Building, 1930 Zaventem, ondernemingsnummer 0890.082.292 (RPR Brussel) (hierna “BAC” of “wij”).

 1. Definities

“BAC” of “wij”: Brussels Airport Company NV, zoals geïdentificeerd in artikel 2

“Cookie Policy”: het beleid over het gebruik van cookies in het kader van de Online Shop, aldaar beschikbaar

“Enjoy!”: het experience programma van BAC dat toegang geeft tot specifieke aanbiedingen, promoties en voordelen, beschikbaar via https://enjoy.brusselsairport.be/nl

“Gebruiker” of “u”: een persoon die de Online Shop bezoekt of gebruikt

“Klantendienst”: de klantendienst van BAC, waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in artikel 18

“Kortingscode”: een code die kan worden ingewisseld in de Online Shop om korting te krijgen op bepaalde Producten onder bepaalde voorwaarden, die wordt gecreëerd door BAC en uitgegeven door BAC of een partner van BAC

“Luchthaven”: de luchthaven Brussels Airport (IATA-luchthavencode: BRU)

“Luchthavenidentificatiebadge”: de identificatiebadge die door BAC volgens de Airport ID Regulations gepubliceerd in het Brussels Airport Handboek (BHB) wordt toegekend aan de personen die werken op de Luchthaven. Deze Luchthavenidentificatiebadges worden uitgegeven voor identificatie- en veiligheidsdoeleinden en hebben hetzij een tijdelijke geldigheidsperiode ("Bezoekersbadges") of worden toegekend aan personen die op regelmatige basis op de Luchthaven werken voor een maximale periode van 5 jaar ("Permanente Luchthavenidentificatiebadges ")

“Online Services Privacyverklaring”: de privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Online Shop, aldaar beschikbaar

“Online Shop”: het online handelsplatform dat door BAC wordt aangeboden voor de verkoop van goederen en diensten, beschikbaar via https://shop.brusselsairport.be/

“Order”: een order voor een Product dat door de Gebruiker via de Online Shop is ingediend en is aanvaard door middel van een orderbevestiging

“Product”: een goed dat of dienst die door een Verkoper te koop wordt aangeboden via de Online Shop

“Verkoopsvoorwaarden”: de algemene voorwaarden van een Verkoper die de verkoop van een Product behelzen zoals beschikbaar op de Online Shop

“Verkoper”: de rechtspersoon die Producten verkoopt via de Online Shop, zijnde BAC of een derde partij

“Voorwaarden”: de huidige algemene voorwaarden die het gebruik van de Online Shop behelzen

 1. Introductie tot de Online Shop en de rol van BAC

De Online Shop is een online handelsplatform dat wordt aangeboden door BAC en waarop u Producten kan aankopen van verschillende Verkopers.

Op de Online Shop wordt duidelijk aangegeven wie Verkoper is van een bepaald Product. Verkopers zijn steeds rechtspersonen. Er zijn op de Online Shop geen verkopen door consumenten mogelijk.

Wanneer u een Product aankoopt bij een derde Verkoper, wordt de verkoopovereenkomst rechtstreeks en uitsluitend afgesloten tussen deze Verkoper en uzelf. BAC treedt louter op als platform operator van de Online Shop en komt dus niet tussen in deze relatie noch draagt zij hier enige verantwoordelijkheid voor. Deze verkoopovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door de Verkoopsvoorwaarden van de betreffende Verkoper, zoals beschikbaar gesteld op de Online Shop.

Wanneer u een Product aankoopt bij BAC als Verkoper, gaat u een verkoopovereenkomst aan met BAC. Deze verkoopovereenkomst wordt beheerst door de toepasselijke Verkoopsvoorwaarden van BAC, zoals beschikbaar gesteld op de Online Shop.

 1. Informatie

De informatie die u op of via de Online Shop vindt, heeft een algemeen karakter. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke noden van de Gebruiker of specifieke omstandigheden. BAC behoudt zich het recht voor om de informatie op de Online Shop op ieder moment en naar eigen inzichten aan te passen.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date mogelijk is, maar zijn veelal afhankelijk van de informatie die de Verkopers aanleveren (bv. over voorraad). BAC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die u normaal op de Online Shop zou verwachten, ontbreken, dan vragen wij u om dit door te geven aan onze Klantendienst en zullen we, indien redelijk en mogelijk, het nodige doen om dit recht te zetten.

 1. Inhoud aangeleverd door derden

De Online Shop kan inhoud aangeleverd door derden (bv. via banners) bevatten, zoals aanbiedingen, publiciteit, informatie en links naar websites.

Deze inhoud van derden is uitsluitend op de Online Shop geplaatst ter informatie van de Gebruiker. BAC geeft geen enkele garantie over de inhoud, kwaliteit of volledigheid hiervan en kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld. U moet zich tot deze derde werden en de toepasselijke voorwaarden van deze derde raadplegen als u hierover vragen of klachten heeft.

 1. Beperkingen

Sommige (types) Producten kunnen onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen, zoals vermeld op de Online Shop en/of in de Verkoopsvoorwaarden. Verkopers hebben het recht om een Order te weigeren dat in strijd zou zijn met dergelijke beperkingen, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

In ieder geval mag u niet:

 1. meer dan 10 Producten kopen in de categorie “alcohol”, ongeacht het aantal Verkopers waarvan u deze Producten heeft gekocht;
 2. Producten in de categorie “alcohol” leveren aan personen jonger dan 18 jaar;
 3. meer dan 12 Producten kopen in de categorie “parfums en cosmetica”, ongeacht het aantal Verkopers waarvan u deze Producten heeft gekocht;
 4. Producten kopen met de bedoeling ze door te verkopen. Producten op de Online Shop zijn bedoeld om in huishoudelijke hoeveelheden en voor private doeleinden te worden gekocht; en
 5. Producten kopen met een korting als houder van een Permanente Luchthavenidentificatiebadge voor meer dan EUR 5.000 per kalenderjaar (offline en online aankoop samen).

Er kunnen ook bepaalde douanebeperkingen en beperkingen vanwege luchtvaartmaatschappijen van toepassing zijn wanneer u Producten koopt in het kader van uw reis van of naar de Luchthaven. U dient hiervoor zelf de nodige inlichtingen in te winnen vooraleer tot aankoop over te gaan. De Verkopers zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

 1. Rangschikking

Wanneer u een zoekopdracht verricht via de zoekbalk op de Online Shop, worden de Producten standaard gerangschikt op “relevantie”. U kan er echter ook voor kiezen om de zoekresultaten op een andere manier te laten rangschikken, nl. op “populariteit”, per “prijs” of per “merk”.

Wanneer u een zoekopdracht verricht door gebruik te maken van het keuzemenu op de Online Shop, worden de Producten standaard gerangschikt op “populariteit”. U kan er echter ook voor kiezen om de resultaten per “prijs” of per “merk” te laten rangschikken.

Bij een rangschikking op “relevantie”, wordt de relevantiescore bepaald op basis van de informatie die over de Producten bekend is, zoals de titel en eigenschappen. Een Product kan op deze manier in meer of mindere mate “matchen” met uw zoekopdracht.

Bij een rangschikking op “populariteit”, wordt de populariteitsscore bepaald op basis van klantinteractiedata, namelijk het aantal verkopen en views van een bepaald Product, alsook hoe recent dit Product mee in het aanbod zit.

 1. Prijs en betaling

De verkoopprijs voor een Product is degene die op de Online Shop vermeld staat op het moment dat u uw Order valideert en die wordt hernomen in de orderbevestiging.

De prijs wordt aangegeven in euro (€) en is inclusief BTW.

Wanneer u echter reist naar een bestemming gelegen buiten de Europese Unie en dit aangeeft in de Online Shop, dan is er geen BTW verschuldigd en wordt de prijs verminderd met het bedrag van de BTW (“duty free”).

Wanneer u naar een lidstaat van de Europese Unie reist, zijn belastingen en taksen inbegrepen in de prijs. Wanneer u reist naar een bestemming gelegen buiten de Europese Unie, dan kunnen in het land van bestemming invoerheffingen van toepassing zijn. Deze invoerheffingen worden niet aangegeven op de Online Shop.

De aangegeven prijs geldt alleen gedurende de periode dat deze wordt aangehouden. De Verkopers zijn gerechtigd om de prijs van een Product te allen tijde te wijzigen, wat echter geen invloed heeft op al uitgevoerde aankopen. Promoties of kortingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven periode en onder de gestelde voorwaarden.

De mogelijke betaalmiddelen worden weergegeven tijdens het aankoopproces. De betaling van uw Order wordt verwerkt door een externe aanbieder van betaaldiensten en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van die aanbieder van betaaldiensten.

Door een betaalmethode te selecteren en tot betaling over te gaan, bevestigt u uw definitieve Order. De aankoop komt tot stand nadat u een bevestigingsmail van BAC heeft ontvangen.

 1. Gebruik van Kortingscodes

Wanneer u een aankoop via de Online Shop heeft verricht, is het mogelijk dat u in de bevestigingsmail een Kortingscode ontvangt voor een volgende aankoop. U kan een Kortingscode ook op een andere manier verkrijgen van BAC of één van haar partners (bv. in het kader van een specifieke actie).

U kan een Kortingscode gebruiken om een korting te verkrijgen op welbepaalde Producten. Naast de specifieke voorwaarden die vermeld zijn in de uiting waar de Kortingscode is opgenomen, gelden de volgende voorwaarden:

 1. Kortingscodes mogen enkel worden gebruikt door passagiers op de Luchthaven, en niet door houders van een Luchthavenidentificatiebadge (tenzij anders aangegeven);
 2. u mag enkel Kortingscodes gebruiken die op geldige wijze door BAC zijn uitgegeven;
 3. de waarde van de Kortingscode en het eventuele minimumbedrag dat u in de Online Shop moet besteden om daarvan gebruik te maken, worden vermeld in de uiting waarin de Kortingscode is opgenomen;
 4. de duur en vervaldatum van een aanbieding vind je in de uiting waarin de Kortingscode is opgenomen. Iedere Kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de Kortingscode niet meer worden gebruikt;
 5. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld;
 6. u kan slechts één Kortingscode per account en per Order gebruiken;
 7. u kan een Kortingscode niet cumuleren met andere promoties, acties of kortingen;
 8. Kortingscodes zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik: u mag deze niet delen met derden;
 9. aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt;
 10. als een Kortingscode gebruikt wordt voor Producten waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de Kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de Kortingscode;
 11. als je Producten retourneert waarmee je de Kortingscode hebt gebruikt, dan komt de korting te vervallen;
 12. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies (zoals het wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats;
 13. u mag geen Kortingscodes wijzigen of vervalsen (m.i.v. hacking, verspreiding van virussen en spamming);
 14. u mag Kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

 1. Levering

Producten worden geleverd volgens de leveringsmethode weergegeven op de Online Shop. Deze Producten worden door de betrokken Verkoper geleverd in overeenstemming met diens Verkoopsvoorwaarden.

Bij het in ontvangst nemen van uw Order, moet u onmiddellijk controleren of de geleverde Producten overeenstemmen met de bestelde Producten, zonder de verzegelde plastic zak met de Producten te openen (indien van toepassing omwille van douane- en veiligheidsvoorschriften). Als de geleverde Producten niet overeenstemmen met uw Order of als een Product ontbreekt, moet u dat onmiddellijk melden aan een personeelslid van het afhaalpunt en moet u een klacht indienen bij de Verkoper in overeenstemming met zijn Verkoopsvoorwaarden.

 1. Vorderingen

Elke vordering met betrekking tot de aankoop en het gebruik van Producten (zoals verzoeken tot herroeping, terugbetaling, vorderingen n.a.v. verborgen gebreken) moeten uitsluitend tegen de betrokken Verkoper en in overeenstemming met diens Verkoopsvoorwaarden worden ingesteld. Tenzij deze vordering betrekking heeft op een Product aangeboden door BAC, draagt BAC geen aansprakelijkheid voor dergelijke vorderingen.

 1. Verplichtingen van de Gebruiker

Door een Order te plaatsen, waarborgt u dat u minstens 18 jaar oud bent en in het bezit bent van een geldige Luchthavenidentificatiebadge of een geldige instapkaart voor vertrek vanaf of aankomst op de Luchthaven op de tijdens het aankoopproces aangegeven datum.

U bent verantwoordelijk voor de opgave van correcte gegevens, zoals identiteits-, betaal- en contactgegevens.

U kan de aankoop voltooien als gast, of u kan zich registreren of inloggen als Enjoy! lid. Voor de aankoop van sommige producten is een Enjoy! lidmaatschap noodzakelijk, zoals vermeld in de toepasselijke Verkoopsvoorwaarden. Bij registratie als Enjoy! lid dient u een voldoende origineel wachtwoord te kiezen dat niet evident gelinkt is aan uw naam of persoonlijke kenmerken. U dient ervoor te zorgen dat de identificatiegegevens geheim blijven en dat onbevoegde personen geen bestellingen kunnen plaatsen met uw toestellen en/of identificatiegegevens. Elke bestelling die plaatsvindt via uw account wordt geacht door uzelf te zijn geplaatst. Elk gebruik van Producten of andere voordelen via uw account wordt geacht door uzelf te hebben plaatsgevonden. Als u vermoedt dat uw identificatiegegevens niet meer veilig zijn, dient u dit onmiddellijk te melden aan de Klantendienst. Als BAC vermoedt dat uw account misbruikt of onveilig is, mag BAC eisen dat u uw wachtwoord wijzigt of treft zij andere gepaste maatregelen.

U verbindt zich ertoe om de Online Shop niet te gebruiken:

 1. op een onrechtmatige of illegale manier;
 2. op een manier waardoor deze wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of minder efficiënt wordt gemaakt;
 3. voor de overdracht of het publiceren van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (bv. met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
 4. op een manier waardoor er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een derde, zoals rechten van privacy of intellectuele eigendom;
 5. voor de overdracht of het publiceren van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

 1. Herroepingsrecht

Indien u Producten aankoopt als consument, beschikt u mogelijks over een herroepingsrecht. Dit houdt in dat u de aankoop van een Product, zonder opgave van redenen en zonder bijkomende kosten, kan herroepen gedurende een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst (voor diensten) of de dag na levering van het goed (voor goederen).

Gelieve de Verkoopsvoorwaarden van toepassing op het betrokken Product te raadplegen voor verdere informatie over de uitoefening (of uitsluiting) van dit herroepingsrecht.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

BAC streeft ernaar om de Online Shop op een veilige en goed werkende manier ter beschikking te stellen, maar kan niet garanderen dat de Online Shop altijd beschikbaar of foutloos is. U dient tijdig voor elke geplande reis gebruik te maken van de Online Shop. BAC behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Online Shop tijdelijk of permanent te weigeren en is niet verplicht om dergelijke weigering te motiveren.

De Online Shop wordt u aangeboden op een “as is” en “as available” basis en u gebruikt deze op uw eigen risico. BAC sluit, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle uitdrukkelijke of impliciete garanties uit, zoals garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Behalve voor de Producten die BAC zelf aanbiedt, oefent BAC geen controle uit over de informatie die door andere Verkopers wordt verstrekt op de Online Shop. BAC is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en/of juistheid van (i) de informatie die deze Verkopers verstrekken en (ii) de Producten die deze Verkopers aanbieden, en bijbehorende illustraties en andere elementen die de Online Shop bevat. De Producten en gerelateerde informatie op de Online Shop kunnen technische en inhoudelijke onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. Sommige hyperlinks op de Online Shop leiden u naar externe websites die niet onder de controle van BAC vallen. BAC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden.

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan BAC niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Online Shop of van de informatie die zich erop bevindt of die via de Online Shop (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt. BAC kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot de Online Shop of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de Gebruiker. BAC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. als deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de Online Shop zouden voorkomen.

Onverminderd het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van BAC onder alle omstandigheden beperkt zijn tot het totaalbedrag van Producten die u heeft aangekocht in de loop van de maand waarin het schadegeval zich voordoet.

U zult BAC en, in voorkomend geval, derde Verkopers schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen elke vordering, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die wordt ingesteld door een derde vanwege of als gevolg van uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAC is het strikt verboden webpagina’s, apps, softwarecodes, toegangscodes en QR-codes of andere inhoudelijke of vormelijke elementen in het kader van de Online Shop (zoals teksten, afbeeldingen, data, databanken, handels- of domeinnamen, merken, logo’s, …) te kopiëren, te bewerken, te benaderen via digitale of geautomatiseerde tools zoals hacking, crawling, scraping of gebruik van robots. Evenmin is het toegestaan om deze elementen te verbinden met softwaretoepassingen of hyperlinks, dan wel er op enige wijze gebruik van te maken anders dan voor het bestellen van Producten of normaal gebruik van de Online Shop. De genoemde elementen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van BAC of haar licentiegevers.

Als u de mogelijkheid zou hebben om eigen bijdragen of beelden op de Online Shop te publiceren, dient u hiervoor zelf over de nodige rechten te beschikken. U geeft in dat geval het recht aan BAC om deze bijdragen of beelden te gebruiken voor de doeleinden van de Online Shop, zonder enige vergoeding. In elk geval vrijwaart u BAC volledig tegen aanspraken van derden.

 1. Overmacht

BAC is niet aansprakelijk indien zij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van een gebeurtenis die niet kan worden voorzien en die niet het gevolg is van een fout of de wil van BAC (“overmacht”).

Voorbeelden van overmacht zijn oorlog, oproer, rellen, terrorisme, pandemie, stakingen of sociale conflicten, dwingende overheidsmaatregelen, en onmiddellijke beëindiging door een leverancier van de samenwerking tussen BAC en deze leverancier, zonder dat deze beëindiging het gevolg is van een materiële tekortkoming van BAC.

In geval van overmacht zal BAC ervoor zorgen dat zij haar verplichtingen zo goed en zo snel mogelijk nakomt. Deze overeenkomst wordt automatisch, zonder aansprakelijkheid en met onmiddellijke ingang beëindigd indien het geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst definitief belemmert.

 1. Klantendienst

In geval van vragen of klachten m.b.t. de Online Shop of Producten aangeboden door BAC, kan u contact opnemen met de Klantendienst van BAC:

Brussels Airport Company NV

Customer Care

Luchthaven Brussel Nationaal 1M

Compass Building

1930 Zaventem

België

In geval van vragen of klachten m.b.t. Producten aangeboden door derde Verkopers, kan u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken Verkoper volgens de procedure vermeld in diens Verkoopsvoorwaarden.

 1. Cookies

De Online Shop maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie die wij bewaren in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Zo kunnen wij uw voorkeuren onthouden wanneer u de Online Shop gebruikt. Via de instellingen van uw browser kan u uw voorkeuren wijzigen, het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën resetten of blokkeren.

Als u meer wenst te weten over de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij naar onze Cookie Policy, zoals beschikbaar op de Online Shop.

 1. Privacy

Wanneer u de Online Shop gebruikt, kan BAC bepaalde persoonsgegevens verwerken. BAC zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetten inzake verwerking van persoonsgegevens, met in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Indien u meer wenst te weten over welke persoonsgegevens verwerkt worden en de redenen waarom BAC dergelijke gegevens verzamelt en verwerkt, alsook uw rechten daaromtrent, verwijzen wij naar onze Online Services Privacyverklaring, zoals beschikbaar op de Online Shop.

 1. Slotbepalingen

BAC behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en de inhoud van de dienstverlening te allen tijde te wijzigen. De nieuwe Voorwaarden zijn van toepassing op gebruik van de Online Shop na een dergelijke wijziging. We adviseren u daarom om een kopie van de Voorwaarden op te slagen of af te drukken voordat u gebruik maakt van de Online Shop. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op de datum vermeld in de hoofding.

Indien een bepaling van de Voorwaarden of een gedeelte daarvan ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard: (i) worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden of van de resterende bepaling hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast; en (ii) verbinden partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen om tot een clausule te komen die het doel en de intentie van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling of het gedeelte ervan zo dicht mogelijk benadert.

Het in gebreke blijven door BAC om haar rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden en zal in geen geval uw rechten uitbreiden of wijzigen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden. Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden dat niet minnelijk tussen de partijen kan worden opgelost, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, onverminderd de toepasselijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot consumentenovereenkomsten. In geval van een internationaal geschil kan u (wanneer u consument bent) uw geschil ook voorleggen aan het EU Online Dispute Resolution-platform, via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

; ;